Нүүр хуудас Өргөдөл гомдол Сүхбаатар аймаг Холбоо барих

Мэдээ мэдээлэл

Сүхбаатар сумын цэцэрлэг нь сургуулийн өмнөх боловсролын мэргэжлийн багшийн ажлын байранд урьж байна.
Ашигт малтмалын тухай хууль 42 дугаар зүйл
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит 4-р хуралдаанаас
Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль 35 дугаар зүйлийн 35,1,17,48 дугаар зүйлийн 48,1 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 186 дугаар зарлиг
Түлхүүр үг: хог хягдал, хог хаягдал
Хог хаягдлын тухай хуулийн 9 дугээр зүйлийн 9,2,2, Сангийн сайд, Байгаль орчин , аялал жуулчлалын сайдын хамтарсан 2018 оны 192, А/243 дугаар тушаал.
Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6,3дах хэсгийн үндэслэл
Сүхбаатар сум Хайлаастай хийдийн орчимд
Сүхбаатар сум 5-р баг, Шинэ булаг, Цагаан дэрс
Нийт: 28