Нүүр хуудас Өргөдөл гомдол Сүхбаатар аймаг Холбоо барих

Мэдээ мэдээлэл

Авлигын эсрэг нэгдье
Сүхбаатар сумын Засаг даргын 2023 оны А/12 тоот захирамжийг үндэслэн Сүхбаатар сумын нутаг дэвсгэрт газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн цахим дуудлага худалдаа 2023 оны 03-р сарын 16, 20, 23-ны өдрүүдэд цахимаар зохион байгуулагдана. Цахим дуудлага худалдаанд оролцохыг хүссэн этгээд дуудлага худалдааны зард заасан хугацаанд дараах материалыг бүрдүүлж, www.mle.mn цахим хуудсанд хандан хүсэлтээ гаргана. Үүнд: 1. Иргэний үнэмлэх, аж ахуйн нэгж бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар 2. Дэнчин төлсөн баримт (Төрийн сан банк 100120000967 Сү.Газрын дуудлага худалдааны орлого) 3. Дуудлага худалдаанд иргэнийг төлөөлж оролцох тохиолдолд тухайн иргэний олгосон нотариатчаар гэрчлүүлсэн итгэмжлэл; 4. Дуудлага худалдаанд аж ахуйн нэгж, байгууллагыг төлөөлж оролцох тохиолдолд тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын олгосон итгэмжлэл. 5. Улсын тэмдэгтийн хураамж-12500 төгрөг төлсөн баримт ( itax.mn-ээр төлбөрийн даалгавар үүсгэн Төрийн сан банк 100120000941 Сү.Улсын тэмдэгтийн хураамж) 2023 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдөр зохион байгуулагдах газрын байршил, дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах линкээр орж харна уу. https://mle.mn/#/auction/detail/16721 https://mle.mn/#/auction/detail/16723 https://mle.mn/#/auction/detail/16724 https://mle.mn/#/auction/detail/16725 https://mle.mn/#/auction/detail/16726 https://mle.mn/#/auction/detail/16728 2023 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдөр зохион байгуулагдах газрын байршил, дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах линкээр орж харна уу. https://mle.mn/#/auction/detail/16735 https://mle.mn/#/auction/detail/16734 https://mle.mn/#/auction/detail/16733 https://mle.mn/#/auction/detail/16732 https://mle.mn/#/auction/detail/16731 https://mle.mn/#/auction/detail/16730 https://mle.mn/#/auction/detail/16729 2023 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдөр зохион байгуулагдах газрын байршил, дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах линкээр орж харна уу. https://mle.mn/#/auction/detail/16742 https://mle.mn/#/auction/detail/16741 https://mle.mn/#/auction/detail/16740 https://mle.mn/#/auction/detail/16739 https://mle.mn/#/auction/detail/16738 https://mle.mn/#/auction/detail/16737 https://mle.mn/#/auction/detail/16736
Сүхбаатар аймгийн "Улсын тэргүүний Сүхбаатар сум"-ын 2022 онд ОНХСангийн хөрөнгөөр хийж хэрэгжүүлсэн хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлыг танилцуулж байна. Сүхбаатар сумын Санхүүгийн алба
Сүхбаатар сумын цэцэрлэг нь сургуулийн өмнөх боловсролын мэргэжлийн багшийн ажлын байранд урьж байна.
Ашигт малтмалын тухай хууль 42 дугаар зүйл
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит 4-р хуралдаанаас
Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль 35 дугаар зүйлийн 35,1,17,48 дугаар зүйлийн 48,1 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 186 дугаар зарлиг
Түлхүүр үг: хог хягдал, хог хаягдал
Хог хаягдлын тухай хуулийн 9 дугээр зүйлийн 9,2,2, Сангийн сайд, Байгаль орчин , аялал жуулчлалын сайдын хамтарсан 2018 оны 192, А/243 дугаар тушаал.
Нийт: 32