Нүүр хуудас Өргөдөл гомдол Сүхбаатар аймаг Холбоо барих

Ил тод байдал

Санхүү алба

Огноо: 2023.11.06 Сэтгэгдэл: 22 Үзсэн: 22
2024 оны орон нутгийн төсвийн орлого хяналтын хуудас
Дэлгэрэнгүй

Санхүү алба

Огноо: 2023.11.03 Сэтгэгдэл: 10 Үзсэн: 10
Төсвийн 2023 оны 10 сарын гүйцэтгэлийн мэдээ
Дэлгэрэнгүй

2023 оны төсөв

Огноо: 2023.11.02 Сэтгэгдэл: 9 Үзсэн: 9
2023 оны төсөв
Дэлгэрэнгүй

Орон нутгийн сангийн хөрөнгөөр 2023 онд хэрэгжүүлэх төсөр арга хэмжээний гүйцэтгэл

Огноо: 2023.11.02 Сэтгэгдэл: 6 Үзсэн: 6
Орон нутгийн сангийн хөрөнгөөр 2023 онд хэрэгжүүлэх төсөр арга хэмжээний гүйцэтгэл
Дэлгэрэнгүй

СҮХБААТАР СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Огноо: 2023.08.19 Сэтгэгдэл: 38 Үзсэн: 38
Сумын 2023 оны төсвийн тодотгол батлах тухай.
Дэлгэрэнгүй

Санхүү алба

Огноо: 2023.03.22 Сэтгэгдэл: 142 Үзсэн: 142
Иргэн таны 2022 онд өгсөн саналаар 2023 онд дараах хөрөнгө оруулалтуудыг хийнэ
Дэлгэрэнгүй

Санхүү алба

Огноо: 2022.11.23 Сэтгэгдэл: 99 Үзсэн: 99
Сумын 2022 оны төсөв батлах тухай
Дэлгэрэнгүй

Санхүү алба

Огноо: 2022.11.23 Сэтгэгдэл: 72 Үзсэн: 72
Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай
Дэлгэрэнгүй

2023 оны төсвийн орлогын төсөл

Огноо: 2022.11.23 Сэтгэгдэл: 86 Үзсэн: 86
2023 оны төсвийн орлогын төсөл
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 9