Нүүр хуудас Өргөдөл гомдол Сүхбаатар аймаг Холбоо барих

Шилэн данс

Сумын 2022 оны төсвийн тодотгол батлах тухай

Огноо: 2022.08.03 Сэтгэгдэл: 34 Үзсэн: 34
Сумын төсвийн орлого бүрдүүлэлт
Дэлгэрэнгүй

Төсөв/Гүйцэтгэл

Огноо: 2020.01.25 Сэтгэгдэл: 190 Үзсэн: 190
https://www.shilendans.gov.mn/org/262
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 2