Нүүр хуудас Өргөдөл гомдол Сүхбаатар аймаг Холбоо барих

Шилэн данс

СҮХБААТАРЫН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2022 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Огноо: 2022.08.03 Сэтгэгдэл: 38 Үзсэн: 38
Худалдан авах бараа,ажил,үйлчилгээний санхүүжилтийн эх үүсвэр,нэр,төрөл ,тоо хэмжээ хүчин чадал
Дэлгэрэнгүй

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авсан жагсаалт

Огноо: 2021.11.05 Сэтгэгдэл: 102 Үзсэн: 102
Тендер шалгаруулалт
Дэлгэрэнгүй

Хөрөнгө оруулалт, тендер, худалдан авалт

Огноо: 2020.01.26 Сэтгэгдэл: 152 Үзсэн: 152
https://www.shilendans.gov.mn/org/262?group=1&year=2021
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 3