Нүүр хуудас Өргөдөл гомдол Сүхбаатар аймаг Холбоо барих

Хууль, Эрх зүй

ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

Огноо: 2022.11.23 Сэтгэгдэл: 22 Үзсэн: 22
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
Дэлгэрэнгүй

ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

Огноо: 2022.11.23 Сэтгэгдэл: 14 Үзсэн: 14
Хөрөнгө зарцуулах тухай
Дэлгэрэнгүй

ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

Огноо: 2022.11.23 Сэтгэгдэл: 13 Үзсэн: 13
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
Дэлгэрэнгүй

ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

Огноо: 2022.11.23 Сэтгэгдэл: 18 Үзсэн: 18
Ажлын хэсэг томилох тухай
Дэлгэрэнгүй

ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

Огноо: 2022.11.23 Сэтгэгдэл: 17 Үзсэн: 17
Орон тоо батлах тухай
Дэлгэрэнгүй

ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

Огноо: 2022.11.23 Сэтгэгдэл: 13 Үзсэн: 13
Аян зохион байгуулах тухай
Дэлгэрэнгүй

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Огноо: 2022.11.23 Сэтгэгдэл: 12 Үзсэн: 12
Сумын төвийн золбин нохой устгах тухай
Дэлгэрэнгүй

Хөрөнгө зарцуулах тухай

Огноо: 2022.11.23 Сэтгэгдэл: 11 Үзсэн: 11
Хөрөнгө зарцуулах тухай
Дэлгэрэнгүй

2022 оны Хөгжилийн төлөвлөгөө батлах тухай

Огноо: 2022.08.03 Сэтгэгдэл: 81 Үзсэн: 81
Суманд 2022 онд хийх бүтээн байгуулалтын талаарах төлөвлөгөө
Дэлгэрэнгүй

Сумын Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт нэмэлт,өөрчлөлт оруулах тухай

Огноо: 2022.08.03 Сэтгэгдэл: 76 Үзсэн: 76
КОВИД-19 ХАЛДВАРТ ЦАР ТАХЛААС ҮҮДЭЛТЭЙ ХҮНДРЭЛИЙГ ДАВАН ТУУЛАХ
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 11